C%20bond%20ceram
C%20bond%20ceram

Klej stomatologiczny C Bond Ceram

cząsteczki porcelany ♦ kompatybilny ♦ ekonomiczny
 

system wiążący do systemu technologii z cząsteczkami porcelany, Przy nie zmienionych właściwości lepkości i napięciu powierzchniowemu w stosunku do bondów standardowych, tworzący adhezyjną powłokę pomiędzy zębiną a wypełnieniem. Poprzez zastosowanie cząstek porcelany w wypełnieniu, wzmacniamy powierzchnie wypełnianą. Odporny na wysychanie.

Można stosować z kompozytami innych marek.


twardy bond w stomatologii
 


Buteleczka  5ml                   -      zapytanie